Hem
Mångfaldsakademien

Mångfald     

& Inkludering

Vägen till ett framgångsrikt företag och ett välmående samhälle

Mångfaldsakademien

Mångfaldsakademien arbetar för ökad mångfald och för att skapa ett mer inkluderande arbetsklimat.

Mångfaldsakademien hjälper företag att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga genom ökad Mångfald och ett mer Inkluderande arbetsklimat. En positiv sidoeffekt är att detta även hjälper att skapa ett mer Hållbart och Integrerat samhälle.

Mångfaldsakademien arbetar med att bryta normer och att få individer, företag och organisationer att våga och vilja tänka och göra annorlunda. Våra produkter och metoder är utvecklade så att de är enkla att förstå och lätta att applicera. Det ska vara en kort startsträcka för att starta igång och man ska genast kunna se effekten och nyttan av arbetet.

Med Mångfald syftar vi på allt som gör varje människa unik, dvs mångfald går bortom diskrimineringslagen och integration av människor med en utländsk bakgrund.

Inkludering menar vi är att arbeta med en holistisk människobild där varje individ får ett värdigt bemötande och möjlighet att fullt ut bidra med sin kompetens, erfarenhet och unika skill set, vilket gör att gruppen blir större än summan av individerna (1+1>2).

Mångfaldsakademien och Veckans Affärer är tillbaka i Almedalen i år igen!

Fokus på årets seminarium är arbetet mot kund. Vi tittar på hur mångfald och inkludering kan användas i varumärkesbyggande och försäljning. Och hur detta i sin tur skapar engagemang inom organisationen. 

Dag:   Tisdagen den 2 juli

Tid:     Kl. 15.40 - 16.25

Plats: Strandsvägen 4.3 (Wisby Strand)


Paneldeltagare:

· Hélène Barnekow, VD, Microsoft Sverige

· Micael Bydén, ÖB, Försvarsmakten

· Sara Skullered, VD, Mångfaldsakademien

· Anders Svensson, VD, ICA Sverige

· Åsa Uhlin, Chefredaktör, Veckans Affärer

Framgångsrika företag har olika slags människor, med ett brett spektrum av kompetens, initiativ- och tankekraft. ”Olika” och ”annorlunda” driver innovation, kundnytta och väger allt tyngre i vår konstant föränderliga värld. Hur uppnås effekten av denna mångfald i affären? Hur kan man laborera med mångfald och inkludering i gränssnittet mot kund? Hur går man längre än att bara fokusera på ”head counts” när det gäller mångfald?
Vi utforskar hur mångfaldskompetenser kan användas i varumärkesbyggande och försäljning. Och hur det i sin tur kan bidra till att skapa engagemang inom organisationen och skapa en grogrund för att uppnå en inkluderande företagskultur och en naturligt ökad mångfaldsrekrytering.
Mångfaldskompetenser kan finnas och byggas i en organisation och hos enskilda medarbetare. De kan aktivt användas i varumärkesbygget och för att få lojala kunder. De kan också inspirera eller läras ut till sin kundgrupp med syfte just att bygga varumärke och lojalitet samt nå ökad försäljning.

Intresserad av en nyanserad & innovativ diskussion om mångfald och dess affärsmöjligheter?

Kontakta oss gärna för ett möte eller föreläsning, eller för medverkan i seminarium eller panel.

sara.skullered@miakademien.se eller 0735-002235

Vi på Mångfaldsakademien vill tacka både paneldeltagarna och alla de som kom på vårt seminarium. Vi vill också tacka för alla andra intressanta möten, fantastiska seminarium och nya kontakter från veckan som gått. Vi ses nästa år!

Våra produkter & tjänster

© 2016-2019 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

Vill du veta mer

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se