Infografer
Byt språk
Mångfaldsakademien

 

Mångfald

Mångfald - Infografer

Infograf Mångfald

Infograf kommer inom kort.

Källa:

Infograf Mångfald

Infograf kommer inom kort.

Källa:

 

Inkludering

Inkludering - Infografer

Infograf Inkludering

Infograf kommer inom kort.

Källa:

Infograf Inkludering

Infograf kommer inom kort.

Källa:

 

Srpåk

Språk & Etnisk bakgrund - Infografer

Infograf  Språk och Etnisk tillhörighet

Infograf kommer inom kort.

Källa:

 

HBTQ

HBT+  - Infografer

Transpersoners rättigheter i världen

Infograf-Transpersoners-rättigheter-Europa-2016

HBT+ (2016-11-23) The Trans Rights Europe Map & Index reflect the legal situation in areas of equality and non- discrimination on the grounds of gender identity and gender expression in Europe, and highlights the legal provisions in gender identity recognition. It provides an overall reflection of the legal situation in all European countries in a simple format. It does not attempt to reflect the complex social situations trans people might face.

Källa: Transgender Europe (tgeu.org)

 

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning - Infografer

Infograf Funktionsnedsättning

Infograf kommer inom kort.

Källa:

 

Service-till-Föräldrar

Service till Föräldrar - Infografer

Jämställd föräldraledighet - uttagna nettodagar

Infograf-Uttagna-nettodagar-barnets-första-2-år

Föräldrar (2016-05-28) Genomsnittligt antal uttagna nettodagar under barnets första två år, för åren 1999-2013.

Källa: Försäkringskassan

Jämställd föräldraledighet - uttagna nettodagar

Infograf-Utbetalda-dagar-föräldrapenning-män-kvinnor

Föräldrar (2016-05-28) Andel (i procent, %) av utbetalade dagar med föräldrapenning till män respektive kvinnor mellan åren 1974-2012.

Källa: Försäkringskassan

 

Lagar

Lagar & Förordningar - Infografer

Infograf Lagar & Förordningar

Infograf kommer.

Källa:

 

Diskriminering

Diskriminering - Infografer

Infograf Diskriminering

Infograf kommer.


Källa:

Vill du veta mer !?

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se