Infografer
Byt språk

 

Mångfald

Infograf Mångfald

Infograf kommer inom kort.

Källa:

Infograf Mångfald

Infograf kommer inom kort.

Källa:

Infograf Mångfald

Infograf kommer inom kort.

Källa:

Inkludering

Infograf Inkludering

Infograf kommer inom kort.

Källa:

Infograf Inkludering

Infograf kommer inom kort.

Källa:

Infograf Inkludering

Infograf kommer inom kort.

Källa:

 

Srpåk

Infograf Språk och Etnisk tillhörighet

Infograf kommer inom kort.

Källa:

 

HBTQ

Transpersoners rättigheter i Europa 2016

The Trans Rights Europe Map & Index reflect the legal situation in areas of equality and non- discrimination on the grounds of gender identity and gender expression in Europe, and highlights the legal provisions in gender identity recognition. It provides an overall reflection of the legal situation in all European countries in a simple format. It does not attempt to reflect the complex social situations trans people might face.

Källa: Transgender Europe (tgeu.org)

Infograf-Transpersoners-rättigheter-Europa-2016
Funktionsnedsättning

Infograf Funktionsnedsättning

Infograf kommer inom kort.

Källa:

 

Service-till-Föräldrar
Infograf-Vad-påverkar-jämställd-föräldraledighet

Vad påverkar jämställd föräldraledighet

Stockholms Universitet undersökte fyra ”sanningar” om hur männen använder sin föräldraledighet i jämförelse med kvinnorna. Där konstaterades att tre av de fyra påstående var helt osanna.

Läs hela artikeln här.

Källa: Mångfaldsakademien

Infograf-Uttagna-nettodagar-barnets-första-2-år

Genomsnittligt antal uttagna nettodagar under barnets första två år, 1999-2013

Källa: Försäkringskassan

Infograf-Utbetalda-dagar-föräldrapenning-män-kvinnor

Andel (%) av utbetalade dagar med föräldrapenningn till män respektive kvinnor,, 1974-2012

Källa: Försäkringskassan

 

Lagar

Infograf Lagar & Förordningar

Infograf kommer.

Källa:

 

Diskriminering

Infograf Diskriminering

Infograf kommer.

 

Källa:

Vill du veta mer !?

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se