Artiklar
Mångfaldsakademien
SpotMi

USP-relaterade artiklar

 

Unique Selling Points eller USP är de faktorer som differentierar ett företag från ett annat och därmed gör att det utmärker sig från andra företag. På SpotMi använder sig företag eller organisation sina Unique Selling Points inom mångfald för att kunna marknadsföra, övervaka och mäta företagets förmåga, kunskap och värderingar baserat på mångfaldsspecifika sökkriterier inom Språk, HBTQ, Funktionsnedsättning och service till Föräldrar. På den här sidan kommer flera olika artiklar finnas i de relaterade ämnena. Tills vidare så kommer dessa artiklar huvudsakligen publiceras på svenska.

 

Språk

Språk

Språken som visas för ett specifikt företag/organisation reflekterar den nuvarande språkkunskapen hos företaget/organisationen. Genom att visa dessa nuvarande språkkunskaper, så marknadsför företaget/organisationen sin förmåga att göra affärer med och ge service på andra språk än det officiella språket i landet. Kunder med ett specifikt språkbehov vet därmed vilka företag/organisationer de ska söka upp.

 

Värderingar

Värdering

Lätt Svenska


Artikel kommer inom kort.

 

HBTQ

HBTQ

De 'HBTQ'-värden som visas för ett specifikt företag/organisation återspeglar kunskapsnivån/kompetens hos personalen, företagets värderingar och deras engagemang för likabehandling.

Genom att visa dessa 'HBTQ'-värden så marknadsför företaget/organisationen sin kompetens och engagemang att göra affärer med och ge service till personer inom HBTQ gruppen. Alla kunder som är påverkade av eller som tycker att dessa värderingar är viktiga, kan därmed använda dessa sökkriterier när de letar efter eller beslutar vilket företag/organisation de vill göra affärer med.

HBTQ står för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queer.

 

Kunskap

Kunskap

HBTQ-certifierade

Artikel kommer inom kort.

 

Värdering

Värdering

HB-öppna

Artikel kommer inom kort.

 

Övrigt

Värdering

Stödjer PRIDE

Artikel kommer inom kort.

 

Värdering

Övrigt

T[ransperson]-öppna

Artikel kommer inom kort.

 

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

De 'Funktionshinder'-värden som visas för ett specifikt företag/organisation återspeglar deras nuvarande tillgänglighet avseende deras produkter, service och lokaler, kunskapsnivån/kompetens hos personalen, företagets värderingar och deras engagemang för likabehandling.

Genom att visa dessa 'Funktionshinder'-värden så marknadsför företaget/organisationen sin tillgänglighet, kompetens och engagemang att göra affärer med och ge service till personer med funktionshinder. Alla kunder som är påverkade av eller som tycker att dessa värderingar är viktiga, kan därmed använda dessa sökkriterier när de letar efter eller beslutar vilket företag/organisation de vill göra affärer med.

 

Tillgänglighet

Här kommer information om tillgänglighet. Till detta räknar vi Lättillgänglig text, Kognitiv tillgänglighet, Miljö utan höga ljud, Allergifria lokaler i tillägg till den fysiska tillgängligheten såsom Lättillgänglig, Rullstolstillgänglig, Permobiltillgänglig och tillgång till flera Toaletter.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Lättillgänglig text

Artikel kommer inom kort.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Miljö utan höga ljud

Artikel kommer inom kort..

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Lätttillgänglig

Artikel kommer inom kort.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Rullstolstillgänglig

Artikel kommer inom kort.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Permobiltillgänglig

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Toaletter

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Allergianpassade lokaler

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Jordnötsfria lokaler

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Nötfria lokaler

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Likabehandling

Enligt diskrimineringslagen så är alla människor välkomna överallt. Vad vi menar med likabehandling är att personen är uttalat välkommen, snarare än att bara bli bemött enligt vad lagen kräver.

 

Värdering

Värdering

Likabehandling oavsett hörselnedsättning

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Värdering

Värdering

Likabehandling oavsett motorisk nedsättning

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Värdering

Värdering

Likabehandling oavsett talfel

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Värdering

Värdering

Likabehandling oavsett ärrvävnad

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Värdering

Värdering

Ledsagarvänlig

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

I Sverige används begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Internationellt brukar man istället prata om ESSENCE. De är båda ett samlingsnamn för olika funktionsnedsättningar såsom ADHD, Autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vad man kallar fär osynliga funktionsnedsättningar.

 

Kunskap

Kunskap

Autism-, Asperger-, ADHD-kompetens

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Andra osynliga funktionsnedsättningar

Det finns flera funktionsnedsättningar som är osynliga. Det innebär att man bara kan avläsa från personens beteende huruvida de har en osynliga funktionsnedsättning eller inte. Dvs, man kan inte se detta genom att betrakta personens yttre.

 

Other

Kunskap

Stöd till cancerförbund

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kunskap

Kunskap

Demenskunnig

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kunskap

Kunskap

Dyslexikunnig

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kunskap

Kunskap

Epilepsikunnig

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kunskap

Kunskap

Hjärntrötthetkunniga

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kunskap

Kunskap

Hjärt- och lungräddningsutbildade

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kunskap

Kunskap

Hjärtstartare

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kunskap

Kunskap

Erfarenhet med hörselnedsättning

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kunskap

Kunskap

Teckenspråksutbildade

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kunskap

Kunskap

Tvångssyndrom-kunniga

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Synliga funktionsnedsättningar

Det finns flera funktionsnedsättningar som är synliga. Det innebär att man avläsa genom att betrakta personens yttre huruvida de har en funktionsnedsättning. Exempel på en synlig funktionsnedsättning är en synskada.

 

Kunskap

Kunskap

Avsaknad av kroppsdel

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Matrestriktioner

Här kommer vi att publicera artiklar som handlar om olika slags matrestriktioner. Man kan ha en matrestriktion pga allergi eller överkänslighet, men även för att man har gjort ett sådant val pga personliga skäl.

 

Allergier &

Matrestriktioner

Kunskap

Glutenfri (<20 ppm)

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Allergier &

Matrestriktioner

Kunskap

Glutenfri (0 ppm)

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Allergier &

Matrestriktioner

Kunskap

Halal

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Allergier &

Matrestriktioner

Kunskap

Jordnötsfri

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Allergier &

Matrestriktioner

Kunskap

Kosher

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Allergier &

Matrestriktioner

Kunskap

Laktosfri

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Allergier &

Matrestriktioner

Kunskap

Nötfri

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Allergier &

Matrestriktioner

Kunskap

Vegan

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Allergier &

Matrestriktioner

Kunskap

Vegetarian

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Allergier &

Matrestriktioner

Kunskap

Äggfri

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Service till Föräldrar

Service till Föräldrar

De 'Service till Föräldrar'-värden som visas för ett specifikt företag/organisation återspeglar deras nuvarande tillgänglighet avseende  lokaler och viljan att välkomna kunder eller besökare som vistas i lokalerna tillsammans med barn.

Genom att visa dessa 'Service till Föräldrar'-värden så marknadsför företaget/organisationen sin tillgänglighet, förmåga och engagemang att göra affärer med och ge service till personer som har med sig barn. Alla kunder som är påverkade av eller som tycker att dessa värderingar är viktiga, kan därmed använda dessa sökkriterier när de letar efter eller beslutar vilket företag/organisation de vill göra affärer med.

 

Tillgänglighet

Kunskap

Barnvagnstillgänglig

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Tillgänglighet

Kunskap

Syskonvagnstillgänglig

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kundgrupp

Kunskap

Familjevänlig

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kundgrupp

Kunskap

Bebisvänlig (0-1 år)

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kundgrupp

Kunskap

Småbarnvänlig (1-3 år)

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kundgrupp

Kunskap

Förskolebarnvänlig (4-5 år)

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kundgrupp

Kunskap

Barnvänlig (6-12 år)

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kundgrupp

Kunskap

Aktivitet med ditt barn

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kundgrupp

Kunskap

Barnmeny

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kundgrupp

Kunskap

Lekhörna eller annan aktivitet

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

 

Kundgrupp

Kunskap

Övervakad barnaktivitet

Artikel kommer inom kort.

Ladda ner artikeln

© 2016-2017 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

Vill du veta mer

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se