Frukostföreläsning 1 juni

Frukostföreläsning i Mora 1 juni

- Bygga affärsnytta i sälj och marknadsföring -

Det blir allt viktigare för företag att tydligt kommunicera sina värderingar. Hur lyckas man med detta? Ett företag med mångfald går 30% bättre en andra företag. Varför är mångfald viktigt och vad innebär det för små och mellanstora företag? Vad är mångfald egentligen? Hur kan man använda detta för att bygga affärsnytta i min sälj och marknadsföring? Detta och mycket annat presenteras under en frukostföreläsning den 1 juni i Mora Parken.

Den 1 juni bjuder Mångfaldsakademien in till frukostföreläsning i Mora Parken. Temat är hur man kan dra affärsnytta av mångfald och inkludering i sin sälj och marknadsföring. Dessutom så presenteras en möjlighet att gratis få delta i en pilot. Piloten kommer att pågå under sommaren och är unik för Mora.

 

Möta dagens förändringar

Omvärlden förändrar allt snabbare. Med digitaliseringen så är det allt viktigare att vårda sitt varumärke. Millenium-generationen sätter andra krav på såväl företagen de gör affärer med, produkterna de köper och arbetsgivarna de arbetar för. Kundgrupperna blir allt mer diversifierade och det krävs att företagen tänker annorlunda för att möta dess behov och hålla sig aktuella.

 

Företag med mångfald går 30% bättre

All analys, statistik och undersökningar visar att företag vinner på mångfald. Men vad menas med mångfald? Hur kan ett företag dra nytta av detta om man är egenföretagare eller om man inte har möjlighet till nyanställning? Hur kan mångfald ha en positiv påverkan på besöksnäringen?

 

Vilka USP:ar (Unique Selling Points) har ditt företag?

Föreläsningen innehåller en enkel övning där man utmanas att tänka annorlunda. Vi presenterar även den pilot av SpotMi som kommer börja i juni och är unik för Mora. Det är gratis att delta i piloten. Som tack för hjälpen så har man även möjlighet att ha kvar sin registrerade nivå i SpotMi även efter piloten.

 

Välkomna!

Tid och plats

Datum: 1 juni, 2017

Tid: 08.00-09.15, Frukost serveras från 07.30

Plats: Mora Parken, Parkvägen, Mora

Sista anmälningsdag: 30 maj

Föreläsningen är gratis

Tid och plats

Datum: 1 juni, 2017

Tid: 08.00-09.15,

Frukost serveras från 07.30

Plats: Mora Parken, Parkvägen, Mora

Sista anmälningsdag: 30 maj

Anmälan

 
 
 
 
 

Mångfaldsakademien hjälper företag att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga genom ökad Mångfald och ett mer Inkluderande arbetsklimat. En positiv sidoeffekt är att detta även hjälper att skapa ett mer Hållbart och Integrerat samhälle. Mångfaldsakademien arbetar med att bryta normer och att få individer, företag och organisationer att våga och vilja tänka och göra annorlunda. Våra produkter och metoder är utvecklade så att de är enkla att förstå och lätta att applicera. Det ska vara en kort startsträcka för att starta igång och man ska genast kunna se effekten och nyttan av arbetet

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se