Produkter
Mångfaldsakademien
Våra produkter

Våra produkter & tjänster

Mångfaldsakademien har tagit fasta på att arbeta fram metoder som redan är kända och erkända för att avmystifiera och förenkla. Detta gör våra metoder nyskapande inom området Mångfald och Inkludering. Samtidigt som de är lätta att förstå och enkla att applicera.

 

SpotMi

SpotMi är det första verktyget på marknaden där man som företag eller organisation kan marknadsföra, övervaka och mäta företagets förmåga, kunskap och värderingar baserat på mångfaldsspecifika sökkriterier inom Språk, HBT, Funktionsnedsättning och service till Föräldrar.

Företaget eller organisationen väljer själva om de vill registrera sig i SpotMi. När de har registrerat sig, så kan kunden (konsument eller företag) hitta det genom att söka på specifika värden inom kategorierna Språk, HBT, Funktionsnedsättning eller service till Förälder (i tillägg till bransch och stad). 

De specifika värdena inom respektive kategori är ett företags Unique Selling Points, eller USP:ar. Det är alltså de faktorer som differentierar företaget och gör att det utmärker sig från andra företag. 

Kunderna använder vanligen SpotMi för att:

  • Kunden har ett visst behov (t ex önskar specifik språkkunskap) eller
  • Kunden vill säkra ett värdigt bemötande / likabehandling (t ex om man har en funktionsnedsättning) eller
  • Kunden önskar arbeta med företag och organisationer som står för värderingar inom mångfald och inkludering.

Ett företag eller organisation registrerar sig i SpotMi om de vill:

  • Bygga sitt varumärke: Positionera sig som en spelare inom mångfald och inkludering.
  • Nå specifika målgrupper: Använd mångfald som Unique Selling Point. Både till de målgrupper som har specifika mångfaldsbehov och till de som önskar välja företag som står för mångfald och mångfaldsvärderingar.
  • Få omedelbar återkoppling: Direkt ranking och feedback från kunder avseende utfallet av företagets arbete och värderingar inom mångfald och inkludering.
  • Verktyg för att katalogisera [dolda] mångfaldstillgångar: Vilka mångfaldstillgångar finns inom företaget? Med SpotMi är det enkelt att identifiera företagets [dolda] mångfaldstillgångar.
  • Arbeta aktivt med mångfald inom företaget: SpotMi hjälper er att bygga mångfaldskompetens och att forma er företagskultur för att möta dagens och framtidens kund- och leverantörskrav.

SpotMi ger även en samhällsnytta; SpotMi är normbrytande, det skapar ett mer inkluderande samhälle och möjliggör för alla individer att kunna agera mer självständigt.

 

Certifieringar

MiCert

Vi erbjuder utbildningar och certifiering som förbättrar samt möjliggör för företag och individer inom Mångfald & Inkludering.

Certifieringen MiCert intygar att personen har kunskap och expertis inom mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

 

MiBarometern

MiBarometern

MiBarometern är en årlig tävling där man identifierar de bästa företagen genom att mäta olika kriterier inom mångfald och inkludering. Första tävlingen är planerad för hösten 2019.

Mångfaldsakademien kommer dessutom att löpande genomföra undersökningar för att bättre förstå hur företag påverkas av mångfald och inkludering.

 

MiFakta

MiConsulting

Genom våra konsulttjänster så hjälper Mångfaldsakademien företag och organisationer med verktyg, analyser och utbildningar för att skapa affärsnytta genom mångfald och inkludering. Det kan till exempel vara att mäta och utvärdera ett företag eller en organisation, ta fram en strategi för hur man optimerar arbetet mot kund, eller att hjälpa ta fram handlingsplaner avseende mångfald och inkludering som är i linje med företagets värdegrunder, strategier och kommunikationsplan.

© 2016-2019 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

Vill du veta mer

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se