Produkter
Våra produkter

Våra produkter

Mångfaldsakademien har tagit fasta på att arbeta fram metoder som redan är kända och erkända för att avmystifiera och förenkla. Detta gör våra metoder nyskapande inom området Mångfald och Inkludering samt gör dem lätta att förstå och enkla att applicera.

Våra tjänster

Mångfaldsakademien erbjuder även konsulting under varumärket MiConsulting.

Genom sina konsulttjänster så hjälper Mångfaldsakademien företag och organisationer med verktyg, analyser och utbildningar för att skapa ett mer inkluderande arbetsklimat som bygger mångfald. Detta kan till exempel vara att mäta och utvärdera ett företag eller en organisation eller att hjälpa ta fram handlingsplaner avseende mångfald och inkludering som är i linje med företagets värdegrunder, strategier och kommunikationsplan.

 

SpotMi är det första verktyget på marknaden där man som företag eller organisation kan marknadsföra, övervaka och mäta företagets förmåga, kunskap och värderingar baserat på mångfaldsspecifika sökkriterier inom Språk, HBT, Funktionsnedsättning och service till Föräldrar.

Företaget eller organisationen väljer själva om de vill registrera sig i SpotMi. När de har registrerat sig, så kan kunden (konsument eller företag) hitta det genom att söka på specifika värden inom kategorierna Språk, HBT, Funktionsnedsättning eller service till Förälder (i tillägg till bransch och stad). Kunderna använder vanligen SpotMi för att:

  • Kunden har ett visst behov (t ex önskar specifik språkkunskap) eller
  • Kunden vill säkra ett värdigt bemötande / likabehandling (t ex om man har en funktionsnedsättning) eller
  • Kunden önskar arbeta med företag och organisationer som står för värderingar inom mångfald.

Ett företag eller organisation registrerar sig i SpotMi om de vill:

  • Bygga sitt varumärke: Positionera sig som en spelare inom mångfald och inkludering.
  • Nå specifika målgrupper: Använd mångfald som Unique Selling Point. Både till de målgrupper som har specifika mångfaldsbehov och till de som önskar välja företag som står för mångfald och mångfaldsvärderingar.
  • Få omedelbar återkoppling: Direkt ranking och feedback från kunder avseende utfallet av företagets arbete och värderingar inom mångfald och inkludering.
  • Verktyg för att katalogisera [dolda] mångfaldstillgångar: Vilka mångfaldstillgångar finns inom företaget? Med SpotMi är det enkelt att identifiera företagets [dolda] mångfaldstillgångar.
  • Arbeta aktivt med mångfald inom företaget: SpotMi hjälper er att bygga mångfaldskompetens och att forma er företagskultur för att möta dagens och framtidens kund- och leverantörskrav.

 

Certifieringar

Certifieringar som förbättrar samt möjliggör för företag och individer inom Mångfald & Inkludering.

Certifieringar

MiCert
SveCert

Certifieringen MiCert intygar att personen har kunskap och expertis inom mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Certifieringen SveCert intygar att personen har den information och förståelse som krävs för att lyckas på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att sänka tröskeln hos företag så att de lättare ska våga anställa en person som tidigare inte har någon erfarenhet på den svenska arbetsmarknaden.

 

MiBarometern

Årlig tävling där man identifierar de bästa företagen genom att mäta olika kriterier inom mångfald och inkludering.

Första tävlingen kommer att ske under 2017.

Mångfaldsakademien kommer dessutom att löpande genomföra undersökningar för att bättre förstå hur företag påverkas av mångfald och inkludering.

 

MiFakta

Vi kommer regelbundet att publicera fakta, statistik, forskning, litteratur och annat relaterat till mångfald och inkludering.

Den här informationen publiceras tills vidare bara på svenska.

© 2016-2017 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

Vill du veta mer

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se