Service till Föräldrar
Byt språk
Mångfaldsakademien
SpotMi

USP-värden - Service till Föräldrar

Service till Föräldrar

Unique Selling Points eller USP är de faktorer som differentierar ett företag från ett annat och därmed gör att det utmärker sig från andra företag. På SpotMi använder sig företag eller organisation sina Unique Selling Points inom mångfald och inkludering för att kunna marknadsföra, övervaka och mäta företagets förmåga, kunskap och värderingar baserat på mångfaldsspecifika sökkriterier inom Språk, HBTQ, Funktionsnedsättning och service till Föräldrar. På den här sidan beskriver vi de olika USP-värden som för närvarande används på SpotM inom kategorin Service till Föräldrar.

De 'Service till Föräldrar'-värden som visas för ett specifikt företag/organisation återspeglar deras nuvarande tillgänglighet avseende lokaler och viljan att välkomna kunder eller besökare som vistas i lokalerna tillsammans med barn.

Genom att visa dessa 'Service till Föräldrar'-värden så marknadsför företaget/organisationen sin tillgänglighet, förmåga och engagemang att göra affärer med och ge service till personer som har med sig barn. Alla kunder som är påverkade av eller som tycker att dessa värderingar är viktiga, kan därmed använda dessa sökkriterier när de letar efter eller beslutar vilket företag/organisation de vill göra affärer med.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Barnvagnstillgänglig

Lokalerna är tillgängliga för personer med barnvagn.

Exempel: Max 1-2 trappsteg. Ramp/hiss finns mellan olika våningar. Tillräckligt med utrymme för att kunna navigera med en barnvagn.

Obs! Standard barnvagnsmått är 1,2x0,7 m.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Syskonvagnstillgänglig

Lokalerna är tillgängliga för personer med syskonvagn.

Exempel: Max 1-2 trappsteg. Ramp/hiss finns mellan olika våningar. Tillräckligt med utrymme för att kunna navigera med en syskonvagn.

Obs! Standard syskonvagnsmått är 1,2x0,9 m.

 

Kundgrupp

Kundgrupp

Familjevänlig

Familjer och barn i alla åldrar är välkomna och uppskattade kunder/gäster.

Obs! Miljön är barnvänlig, men inte garanterat barnsäker.

Obs! Barnets följeslagare är fortfarande ensam ansvarig för barnet.

 

Kundgrupp

Kundgrupp

Bebisvänlig (0-1 år)

Barn 0-1 år gamla är välkomna och uppskattade kunder/gäster.

Att amma öppet är en självklar rättighet.

Obs! Miljön är barnvänlig, men inte garanterat barnsäker.

Obs! Barnets följeslagare är fortfarande ensam ansvarig för barnet.

 

Kundgrupp

Kundgrupp

Småbarnvänlig (1-3 år)

Barn 1-3 år gamla är välkomna och uppskattade kunder/gäster.

Obs! Miljön är barnvänlig, men inte garanterat barnsäker.

Obs! Barnets följeslagare är fortfarande ensam ansvarig för barnet.

 

Kundgrupp

Kundgrupp

Förskolebarnvänlig (4-5 år)

Barn 4-5 år gamla är välkomna och uppskattade kunder/gäster.

Obs! Miljön är barnvänlig, men inte garanterat barnsäker.

Obs! Barnets följeslagare är fortfarande ensam ansvarig för barnet.

 

Kundgrupp

Kundgrupp

Barnvänlig (6-12 år)

Barn 6-12 år gamla är välkomna och uppskattade kunder/gäster.

Obs! Miljön är barnvänlig, men inte garanterat barnsäker.

Obs! Barnets följeslagare är fortfarande ensam ansvarig för barnet.

 

Övrigt

Övrigt

Aktivitet med ditt barn

Kunden kan göra en del eller alla av de erbjudna aktiviteterna tillsammans med sitt barn.

Obs! Barnets följeslagare är fortfarande ensam ansvarig för barnet.

 

Övrigt

Övrigt

Barnmeny

Det finns mat specifikt anpassad för barn.

 

Övrigt

Övrigt

Lekhörna eller annan aktivitet

Det finns en plats i lokalerna där barnen kan leka eller på annat sätt sysselsätta sig.

Obs! Barnets följeslagare är fortfarande ensam ansvarig för barnet.

 

Övrigt

Övrigt

Övervakad barnaktivitet

Kunden kan lämna sitt barn till personal som tar hand om barnet under tiden kunden utför sitt ärende.

© 2016-2017 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

Vill du veta mer

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se