Productos
Change language
Mångfaldsakademien
Våra produkter

Our products

Mångfaldsakademien is driving initiatives to demystify and simplify the complex areas around diversity and inclusion by developing methods that are already known and recognized. This makes our methods and approach innovative in the area of diversity and inclusion. It also make them easy to understand and straightforward to apply.

Our services

Mångfaldsakademien also offers consultancy services under the brand MiConsulting.

Through its consulting services Mångfalsakademien is helping companies and organizations with tools, analysis and training to create a more inclusive work environment which builds diversity. This may include measuring and evaluating a company or an organization, or helping to develop action plans about diversity and inclusion, in line with the values of the company, its strategies and its communication plan.

 

SpotMi är det första verktyget på marknaden där man som företag eller organisation kan marknadsföra, övervaka och mäta företagets förmåga, kunskap och värderingar baserat på mångfaldsspecifika sökkriterier inom Språk, HBT, Funktionsnedsättning och service till Föräldrar.

Företaget eller organisationen väljer själva om de vill lista sig i SpotMi. När de har listat sig, så kan kunden (konsument eller företag) hitta det genom att söka på specifika värden inom kategorierna Språk, HBT, Funktionsnedsättning eller service till Förälder (i tillägg till bransch och stad). Kunderna använder vanligen SpotMi för att:

 • Kunden har ett visst behov (t ex önskar specifik språkkunskap) eller
 • Kunden vill säkra ett värdigt bemötande / likabehandling (t ex om man har en funktionsnedsättning) eller
 • Kunden önskar arbeta med företag och organisationer som står för värderingar inom mångfald.

Ett företag eller organisation listar sig i SpotMi om de vill:

 • Bygga sitt varumärke: Positionera sig som en spelare inom mångfald och inkludering.
 • Nå specifika målgrupper: Använd mångfald som Unique Selling Point. Både till de målgrupper som har specifika mångfaldsbehov och till de som önskar välja företag som står för mångfald och mångfaldsvärderingar.
 • Få omedelbar återkoppling: Direkt ranking och feedback från kunder avseende utfallet av företagets arbete och värderingar inom mångfald och inkludering.
 • Verktyg för att katalogisera [dolda] mångfaldstillgångar: Vilka mångfaldstillgångar finns inom företaget? Med SpotMi är det enkelt att identifiera företagets [dolda] mångfaldstillgångar.
 • Arbeta aktivt med mångfald inom företaget: SpotMi hjälper er att bygga mångfaldskompetens och att forma er företagskultur för att möta dagens och framtidens kund- och leverantörskrav.

Ett företag bör med fördel lista sig i SpotMi om de kan svara “Ja!”  på en eller flera av följande frågor;

Språk:

 • Har ni annan språkkompetens än svenska på ert företag?
 • Är ni öppna att kommunicera på lätt svenska?
 • Bemöter ni alla svensktalande kunder på samma sätt oavsett om de pratar med eller utan brytning/dialekt?

HBT:

 • Är ert företag HBTQ certifierat?
 • Bemöter ni alla kunder på samma sätt oavsett deras sexuella läggning (Bokstäverna HB i HBT)?
 • Bemöter ni alla kunder på samma sätt oavsdett hur de identifierar och uttrycker sin könsidentitet (Bokstaven T i HBT)?

Funktionsnedsätttning:

 • Finns det trappsteg (kunder med bruten fot, eller rullator, eller …)? Om så är fallet, hur många?
 • Kommer man in med rullstol i era lokaler?
 • Har ni allergifria lokaler? Erbjuder ni glutenfria och/eller laktosfria alternativ?
 • Är lokalerna kognitivt tillgängliga? Finns det starka ljud eller ljuskällor?
 • Finns det en hjärtstartare i era lokaler? Är er personal utbildade i hjärt-eller lungräddning?
 • Har ni vana att bemöta synskadade, hörselskadade eller personer med talstörning? Kan de förvänta sig en likabehandling? Är ni positiva till ledarhund?
 • För kunder med autism eller annan dold funktionsnedsättning: Kan de förvänta mig ett respektfullt och positivt bemötande? Har ni specifik kunskap eller erfarenhet som kan vara av hjälp eller stöd för kunden?
 • Stödjer ert företag eller organisation något cancerförbund?

Service till Föräldrar:

 • Kommer man in med barnvagn i era lokaler?
 • Finns det barnmeny, lekhörna eller annan aktivitet?
 • Kan man ta med barn till mötet?
 • Kan man förvänta sig ett vänligt och positivt bemötande om man tar med barn i en viss ålder?

 

Certifieringar

Certifications that improve and enable companies and individuals in Diversity & Inclusion..

Certifications

MiCert
SveCert

The certification MiCert verifies that the person has knowledge and expertise in diversity and inclusion in the workplace.

The certification SveCert verifies that the person has the information and understanding needed to be successful in the Swedish labor market and in a Swedish work place. The objective is to lower the threshold at the companies so they more easily dare to employ persons who have no previous experience in the Swedish labor market or in the Swedish work environment.

 

MiBarometern

Yearly competition to identify the best companies by measuring different criteria’s within diversity and inclusion.

The first competition will take place during 2017.

Mångfaldsakademien will also continuously conduct surveys to better understand how companies and organisations are impacted by diversity and inclusion.

Read more about MiBarometern

 

MiFakta

On a regular basis we’ll publish facts, statistics, research, literature and else related to diversity and inclusion..

This information will, until further notice, only be published in Swedish.

Read more about Facts & Statistics

© 2016-2017 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

Would you like to know more

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se