HBTQ
Byt språk
Mångfaldsakademien
SpotMi

USP-värden - HBTQ

HBTQ

Unique Selling Points eller USP är de faktorer som differentierar ett företag från ett annat och därmed gör att det utmärker sig från andra företag. På SpotMi använder sig företag eller organisation sina Unique Selling Points inom mångfald och inkludering för att kunna marknadsföra, övervaka och mäta företagets förmåga, kunskap och värderingar baserat på mångfaldsspecifika sökkriterier inom Språk, HBTQ, Funktionsnedsättning och service till Föräldrar. På den här sidan beskriver vi de olika USP-värden som för närvarande används på SpotM inom kategorin HBTQ.

De HBTQ-värden som visas för ett specifikt företag/organisation återspeglar kunskapsnivån/kompetens hos personalen, företagets värderingar och deras engagemang för likabehandling.

Genom att visa dessa HBTQ-värden så marknadsför företaget/organisationen sin kompetens och engagemang att göra affärer med och ge service till personer inom HBTQ gruppen. Alla kunder som är påverkade av eller som tycker att dessa värderingar är viktiga, kan därmed använda dessa sökkriterier när de letar efter eller beslutar vilket företag/organisation de vill göra affärer med.

HBTQ står för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queer.

 

Kunskap

Kunskap

HBTQ-certifierade

Företaget och dess personal är HBTQ-certifierade. De har genomgått en utbildning samt möter vissa grundläggande kriterier.

HBTQ-personer blir behandlade lika och bemöts med respekt på samma sätt som alla andra.

 

Värdering

Värdering

HB-öppna

Alla personer är välkomna och uppskattade kunder oavsett deras sexuella läggning. De kan förvänta sig att bli likabehandlade. Detta innebär även acceptans av offentligt visad tillgivenhet.

HB står för Homosexualitet och Bisexualitet.

 

Övrigt

Övrigt

Stödjer PRIDE

Företaget stödjer PRIDE och visar detta tydligt under lokala PRIDE festivaler.

Exempel: Företaget deltar i PRIDE-paraden eller företaget flaggar med PRIDE-flaggan i sina lokaler.

 

Värdering

Värdering

T[ransperson]-öppna

Alla personer är välkomna och uppskattade kunder oavsett hur de identifierar sig med eller visar sin könsidentitet. De kan förvänta sig att bli likabehandlade. Detta innebär även möjlighet att använda vilket badrum som helst, även om badrummen är uppdelade efter kön.

© 2016-2017 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

Vill du veta mer

ddddd

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se