Språk
Byt språk
Mångfaldsakademien
SpotMi

USP-värden - Språk

Språk

 

Unique Selling Points eller USP är de faktorer som differentierar ett företag från ett annat och därmed gör att det utmärker sig från andra företag. På SpotMi använder sig företag eller organisation sina Unique Selling Points inom mångfald och inkludering för att kunna marknadsföra, övervaka och mäta företagets förmåga, kunskap och värderingar baserat på mångfaldsspecifika sökkriterier inom Språk, HBTQ, Funktionsnedsättning och service till Föräldrar. På den här sidan beskriver vi de olika USP-värden som för närvarande används på SpotM inom kategorin Språk.

Språken som visas för ett specifikt företag/organisation reflekterar den nuvarande språkkunskapen hos företaget/organisationen. Genom att visa dessa nuvarande språkkunskaper, så marknadsför företaget/organisationen sin förmåga att göra affärer med och ge service på andra språk än det officiella språket i landet. Kunder med ett specifikt språkbehov vet därmed vilka företag/organisationer de ska söka upp. Obs! Detta är inte vilka språkkunskaper som ett företag önskar ha, utan vilka språkkunskaper som de faktiskt har just nu.

Det finns också ett språk som kallas 'Lätt svenska'. Detta reflekterar företagets värderingar snarare än språkkunskap. Alla kunder som är påverkade av eller som tycker att detta är en viktig värdering, kan därmed använda detta sökkriterium när de letar efter eller beslutar vilket företag/organisation de vill göra affärer med.

 

Kunskap

Kunskap

Olika språk

Det är för närvarande möjligt att välja 69 olika språk i SpotMi. Dessa representerar alla officiella EU-språk, minoritetsspråken i Sverige, svenskt teckenspråk samt de vanligaste språken i Sverige.


 

Värderingar

Värdering

Lätt Svenska

Alla personer är välkomna och uppskattade kunder oavsett deras kulturella bakgrund eller om de pratar svenska med eller utan brytning. De kan förvänta sig att bli likabehandlade.

© 2016-2017 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

Vill du veta mer

fffffffffff

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se