Funktionsnedsättning
Byt språk
 

515151

SpotMi

USP-värden - Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

 

Unique Selling Points eller USP är de faktorer som differentierar ett företag från ett annat och därmed gör att det utmärker sig från andra företag. På SpotMi använder sig företag eller organisation sina Unique Selling Points inom mångfald och inkludering för att kunna marknadsföra, övervaka och mäta företagets förmåga, kunskap och värderingar baserat på mångfaldsspecifika sökkriterier inom Språk, HBTQ, Funktionsnedsättning och service till Föräldrar. På den här sidan beskriver vi de olika USP-värden som för närvarande används på SpotM inom kategorin Funktionsnedsättning.

De 'Funktionshinder'-värden som visas för ett specifikt företag/organisation återspeglar deras nuvarande tillgänglighet avseende deras produkter, service och lokaler, kunskapsnivån/kompetens hos personalen, företagets värderingar och deras engagemang för likabehandling.

Genom att visa dessa 'Funktionshinder'-värden så marknadsför företaget/organisationen sin tillgänglighet, kompetens och engagemang att göra affärer med och ge service till personer med funktionshinder. Alla kunder som är påverkade av eller som tycker att dessa värderingar är viktiga, kan därmed använda dessa sökkriterier när de letar efter eller beslutar vilket företag/organisation de vill göra affärer med.

 

Tillgänglighet

Här kommer information om tillgänglighet. Till detta räknar vi Lättillgänglig text, Kognitiv tillgänglighet, Miljö utan höga ljud, Allergifria lokaler i tillägg till den fysiska tillgängligheten såsom Lättillgänglig, Rullstolstillgänglig, Permobiltillgänglig och tillgång till flera Toaletter.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Lättillgänglig text

Lättillgänglig text är viktigt för personer med lässvårigheter, färgblindhet eller begränsad språkförståelse.

Exempel: Rak ordföljd. Korta meningar. Lättläst typsnitt. Luftig layout. Tydlig kontrast. Färgval som stödjer färgblindhet.

[Digitalt] material ska kunna bli uppläst digitalt.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Kognitiv tillgänglighet

Lokalerna möjliggör att personer med intellektuell funktionsnedsättning kan orientera sig utan att behöva hjälp. Detta hjälper även personer med orienteringssvårigheter eller som pratar andra språk.

Exempel: Tydliga skyltar (t ex bilder). Grafik (t ex adekvata kontraster). Placering.


 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Miljö utan höga ljud

Lokaler utan höga ljud. Det kan t ex hjälpa personer med hörselnedsättning, tendens till migrän eller autism.

Exempel: Ljudnivån är lägre än 65dBA. Korta ljudtoppar på max 75 dBA är tillåtna..

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Lätttillgänglig

Lokalerna är tillgängliga för personer med t ex skadad fot eller som har kryckor, käpp eller rullator.

Exempel: Max 2-3 trappsteg. Korta distanser att gå inomhus och från kollektivtrafik. Toalett på samma våning.

Obs! Det räcker att en våning/yta är lättillgänglig (inte alla lokaler).

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Rullstolstillgänglig

Lokalerna är tillgängliga för en person i rullstol utan att personen ska behöva hjälp.

Exempel: Inga trösklar/barriärer. Ramp/hiss finns mellan olika våningar. Handikapptoalett. Tillräckligt med utrymme för att kunna navigera med en rullstol.

Obs! Standard rullstolsmått är 1,2x0,8 m.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Permobiltillgänglig

Lokalerna är tillgängliga för en person i permobil.

Exempel: Låga trösklar. Inga barriärer. Ramp/hiss finns mellan olika våningar. Handikapptoalett. Tillräckligt med utrymme för att kunna navigera med en permobil.

Obs! Standard permobilmått är 1,8x0,8 m.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Toaletter

Det finns flera badrum, nära kundområdet, som är lättillgängliga för kunderna. Detta är viktigt för människor med t ex tarm eller urinbesvär eller inkontinens.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Allergianpassade lokaler

Lokaler som möjliggör att personer med allergi eller annan överkänslighet kan vistas där utan att utsätta sig för skada eller fara.

Exempel: Blommor/Plantor utan lukt, pollen. Inga starka dofter. Ingen kontakt med pälsdjur (inkl personalen kläder). Regelbunden städning. Kontrollerad ventilation.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Jordnötsfria lokaler

Lokaler som möjliggör att personer med stark allergi mot jordnötter kan vistas där utan att utsätta sig för skada eller fara.

Exempel: Inga påsar med jordnötter öppnas i lokalerna.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Nötfria lokaler

Lokaler som möjliggör att personer med stark allergi mot jordnötter kan vistas där utan att utsätta sig för skada eller fara.

Exempel: Inga påsar med jordnötter öppnas i lokalerna.

Obs! Jordnöt är inte en nöt.

 

Likabehandling

Enligt diskrimineringslagen så är alla människor välkomna överallt. Vad vi menar med likabehandling är att personen är uttalat välkommen, snarare än att bara bli bemött enligt vad lagen kräver.

 

Värdering

Värdering

Likabehandling oavsett hörselnedsättning

Person med hörselnedsättning blir behandlad lika och bemöts med respekt på samma sätt som alla andra.

Exempel: Personalen varken avbryter, skämtar, grimaserar eller visar otålighet när de interagerar med personen.

Obs! Personen är uttalat välkommen, snarare än att bara bli bemött enligt vad lagen kräver..

 

Värdering

Värdering

Likabehandling oavsett motorisk nedsättning

Person med motorisk nedsättning blir behandlad lika och bemöts med respekt på samma sätt som alla andra.

Exempel: Personalen varken avbryter, skämtar, grimaserar eller visar otålighet när de interagerar med personen.

Obs! Personen är uttalat välkommen, snarare än att bara bli bemött enligt vad lagen kräver.

 

Värdering

Värdering

Likabehandling oavsett talfel

Person med talfel blir behandlad lika och bemöts med respekt på samma sätt som alla andra.

Exempel: Personalen varken avbryter, skämtar, grimaserar eller visar otålighet när de interagerar med personen.

Obs! Personen är uttalat välkommen, snarare än att bara bli bemött enligt vad lagen kräver.

 

Värdering

Värdering

Likabehandling oavsett ärrvävnad

Person med ärrvävnad eller motsvarande blir behandlad lika och bemöts med respekt på samma sätt som alla andra.

Exempel: Personalen varken skämtar, grimaserar eller tittar bort när de interagerar med personen.

Obs! Personen är uttalat välkommen, snarare än att bara bli bemött enligt vad lagen kräver.

 

Värdering

Värdering

Ledarhund är välkommen

Personer och deras ledarhundar är välkomna och uppskattade kunder/gäster.

Obs! Ägaren är fortfarande den som är ansvarig för ledarhunden. Det är ägaren som ger instruktioner och direktiv till ledarhunden.

Obs! Ledarhundar är uttalat välkomna, snarare än att bara bli mottagna enligt vad lagen kräver.

 

Värdering

Värdering

Ledsagarvänlig

Personer och deras ledsagare är välkomna och uppskattade kunder/gäster. Man förstår varför ledsagare är viktiga. Om det är tillämpligt; Ledsagaren ges möjlighet att delta gratis/till ett rabatterat pris.

Obs! Ledsagare är uttalat välkomna, snarare än att bara bli mottagna enligt vad lagen kräver.

© 2016-2017 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

I Sverige används begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Internationellt brukar man istället prata om ESSENCE. De är båda ett samlingsnamn för olika funktionsnedsättningar såsom ADHD, Autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vad man kallar fär osynliga funktionsnedsättningar.

 

Kunskap

Kunskap

Autism-, Asperger-, ADHD-kunnig

Personalen har grundläggande kunskap om autism, Asperger och ADHD och vad det innebär.

En person med autism, Asperger eller ADHD blir behandlad lika och bemöts med respekt på samma sätt som alla andra.

 

Kunskap

Kunskap

Autism-, Asperger-, ADHD-kompetens

Personalen har kunskap om autism, Asperger och ADHD och vet hur man bäst interagerar med en person som har autism, Asperger eller ADHD.

Obs! Kolla gärna om företaget har ytterligare USP, som kan adressera andra behov, såsom tillgänglighet eller ledsagare.

 

Andra osynliga funktionsnedsättningar

Många funktionsnedsättningar är osynliga. Det innebär att man bara kan avläsa från personens beteende huruvida de har en  funktionsnedsättning. Dvs, man kan inte se detta genom att betrakta personens yttre.

 

Kunskap

Kunskap

Demenskunnig

Personalen har grundläggande kunskap om olika demenssjukdomar och vad de innebär.

Personalen förväntas ha ett bra förhållningssätt och ge ett korrekt (anpassat) bemötande.

Obs! Kolla gärna om företaget har ytterligare USP, som kan adressera dessa behov, såsom lättillgänglig text eller kognitiv tillgänglighet.

 

Kunskap

Kunskap

Dyslexikunnig

Personalen har grundläggande kunskap om dyslexi och relaterad läs- och skrivsvårighet.

Personalen förväntas ha ett bra förhållningssätt och ge ett korrekt (anpassat) bemötande.

Obs! Kolla gärna om företaget har ytterligare USP, som kan adressera dessa behov, såsom lättillgänglig text eller kognitiv tillgänglighet.

 

Kunskap

Kunskap

Epilepsikunnig

Personalen har grundläggande kunskap om epilepsi och vad det innebär.

Om en person får ett epilepsianfall, kan man förvänta sig att personalen förstår vad som sker, de hjälper personen att inte komma till skada medan ambulans tillkallas.

 

Kunskap

Kunskap

Hjärntrötthetkunnig

Personalen har grundläggande kunskap om hjärntrötthet och vad det innebär.

Personalen förväntas ha ett bra förhållningssätt och ge ett korrekt (anpassat) bemötande.

Obs! Kolla gärna om företaget har ytterligare USP, som kan adressera dessa behov, såsom lättillgänglig text eller kognitiv tillgänglighet.

 

Kunskap

Kunskap

Hjärt- och lungräddningsutbildade

Minst en av den tillgängliga personalen är Hjärt- och lungräddningsutbildad och är beredd att utföra sådan om behov uppstår.

Obs! Lättast vore om all personal är utbildad, men minimumkravet är att åtminstone en utbildad person alltid finns tillgänglig.

 

Kunskap

Kunskap

Hjärtstartare

Det finns minst en hjärtstartare i lokalen som kan användas om behov uppstår. All personal vet var den finns. Minst en av den tillgängliga personalen vet hur man använder den.

 

Kunskap

Kunskap

Erfarenhet med hörselnedsättning

Personalen har grundläggande kunskap om vad hörselnedsättning innebär.

Personalen förväntas ha ett bra förhållningssätt och ge ett korrekt (anpassat) bemötande.

Obs! Kolla gärna om företaget har ytterligare USP, som kan adressera dessa behov, såsom miljö utan höga ljud.

 

Kunskap

Kunskap

Parkinsonkunnig

Personalen har grundläggande kunskap om Parkinson och vad det innebär.

En person med Parkinson blir behandlad lika och bemöts med respekt på samma sätt som alla andra.

Obs! Kolla gärna om företaget har ytterligare USP, som kan adressera andra behov, såsom tillgänglighet eller ledsagare.

 

Övrigt

Övrigt

Stöd till cancerförbund

Företaget donerar eller på annat sätt ger support till cancerorganisation/er.

 

Kunskap

Kunskap

Erfarenhet med synskadade

En synskadad person kan enkelt och säkert navigera lokalerna med hjälp av en blindkäpp eller ledarhund.

Personalen har erfarenhet och förmåga att hjälpa och vägleda personen.

Information ska kunna bli digitalt uppläst. Eller så gör personalen det på begäran.

 

Kunskap

Kunskap

Teckenspråksutbildade

Minst en av den tillgängliga personalen kan kommunicera med hjälp av teckenspråk (det teckenspråk som används i landet man befinner sig i).

Obs! Lättast vore om all personal kan teckenspråk, men minimumkravet är att åtminstone en teckenspråkskunnig person alltid finns tillgänglig.

 

Kunskap

Kunskap

Tvångssyndromkunnig

Personalen har grundläggande kunskap om tvångssyndrom och vad det innebär.

En person med tvångssyndrom blir behandlad lika och bemöts med respekt på samma sätt som alla andra.

 

Synliga funktionsnedsättningar

En del funktionsnedsättningar är synliga. Det innebär att man avläsa genom att betrakta personens yttre huruvida de har en funktionsnedsättning. Exempel på en synlig funktionsnedsättning är Downs syndrom eller om man saknar en kroppsdel.

 

Kunskap

Kunskap

Downs syndrom

Personalen har grundläggande kunskap om Downs syndrom och vad det innebär.

En person med Downs syndrom blir behandlad lika och bemöts med respekt på samma sätt som alla andra.

Obs! Kolla gärna om företaget har ytterligare USP, som kan adressera andra behov, såsom tillgänglighet eller ledsagare.

 

Kunskap

Kunskap

Avsaknad av kroppsdel

Personalen har grundläggande kunskap om vad det innebär att sakna en kroppsdel.

Personen blir behandlad lika och bemöts med respekt på samma sätt som alla andra.

Obs! Kolla gärna om företaget har ytterligare USP, som kan adressera dessa behov, såsom olika slags tillgänglighet.

 

Matrestriktioner

Här kommer vi att publicera artiklar som handlar om olika slags matrestriktioner. Man kan ha en matrestriktion pga allergi eller överkänslighet. Man kan även ha gjort ett aktivt val av personliga skäl.

 

Allergier &

Matrestriktioner

Allergier och Matrestriktioner

Glutenfri (<20 ppm)

Det finns produkter som är 100% glutenfri (0 ppm). Dessa produkter är ordentligt märkta.

Obs! Glutenfria produkter enligt EU lagstiftning får ha upp till 20 ppm gluten.

 

Allergier &

Matrestriktioner

Allergier och Matrestriktioner

Glutenfri (0 ppm)

Det finns produkter som är 100% glutenfri (0 ppm). Dessa produkter är märkta enligt detta.

Obs! Redskapen som används i tillagningen får inte ha varit i kontakt med gluten.

 

Allergier &

Matrestriktioner

Allergier och Matrestriktioner

Halal

Det finns produkter som är halal-certifierade. Dessa produkter är ordentligt märkta.

Obs! Det är i synnerhet kött som halal-certifieras.

Obs! Det finns specifika regler om hur halal-mat får tillagas.

 

Allergier &

Matrestriktioner

Allergier och Matrestriktioner

Jordnötsfri

Det finns produkter som är 100% utan jordnötter. Om det finns produkter med jordnötter, då är de märkta enligt detta.

Obs! Redskapen som används i tillagningen får inte ha varit i kontakt med jordnötter.

Obs! Jordnöt är inte en nöt.

 

Allergier &

Matrestriktioner

Allergier och Matrestriktioner

Kosher

Det finns produkter som är kosher. Dessa produkter är ordentligt märkta.

Obs! Det finns specifika regler om hur kosher-mat får tillagas.

 

Allergier &

Matrestriktioner

Allergier och Matrestriktioner

Laktosfri

Det finns laktosfria alternativ. Dessa produkter är ordentligt märkta.

 

Allergier &

Matrestriktioner

Allergier och Matrestriktioner

Nötfri

Det finns produkter som är 100% utan nötter. Om det finns produkter med nötter, då är de märkta enligt detta.

Obs! Redskapen som används i tillagningen får inte ha varit i kontakt med nötter.

Obs! Jordnöt är inte en nöt.

 

Allergier &

Matrestriktioner

Allergier och Matrestriktioner

Vegan

Det finns alternativ för veganer. Dessa produkter är ordentligt märkta.

En vegan äter inte kött, fisk, skaldjur och produkter som härrör från djur (t ex mejeriprodukter, ägg, gelatin, animaliskt fett).

Obs! En vegan kan även ha en livsfilosofi där man undviker alla produkter som härrör från djur.

 

Allergier &

Matrestriktioner

Allergier och Matrestriktioner

Vegetarian

Det finns alternativ för vegetarianer. Dessa produkter är ordentligt märkta.

En vegetarian äter inte kött, fisk och skaldjur.

 

Allergier &

Matrestriktioner

Allergier och Matrestriktioner

Äggfri

Det finns produkter helt fria från ägg. Om det finns produkter med ägg, då är de ordentligt märkta.

© 2016-2017 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

Vill du veta mer

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se