USP-värden
Byt språk
Mångfaldsakademien
SpotMi

Unique Selling Points (USPs)

 

Unique Selling Points eller USP är de faktorer som differentierar ett företag från ett annat och därmed gör att det utmärker sig från andra företag. På SpotMi använder sig företag eller organisation sina Unique Selling Points inom mångfald och inkludering för att kunna marknadsföra, övervaka och mäta företagets förmåga, kunskap och värderingar baserat på mångfaldsspecifika sökkriterier inom Språk, HBTQ, Funktionsnedsättning och service till Föräldrar.

Språken som visas för ett specifikt företag/organisation reflekterar den nuvarande språkkunskapen hos företaget/organisationen. Genom att visa dessa nuvarande språkkunskaper, så marknadsför företaget/organisationen sin förmåga att göra affärer med och ge service på andra språk än det officiella språket i landet. Kunder med ett specifikt språkbehov vet därmed vilka företag/organisationer de ska söka upp.

Det finns också ett språk som kallas 'Lätt svenska'. Detta reflekterar företagets värderingar snarare än språkkunskap. Alla kunder som är påverkade av eller som tycker att detta är en viktig värdering, kan därmed använda detta sökkriterium när de letar efter eller beslutar vilket företag/organisation de vill göra affärer med.

De 'HBTQ'-värden som visas för ett specifikt företag/organisation återspeglar kunskapsnivån/kompetens hos personalen, företagets värderingar och deras engagemang för likabehandling.

Genom att visa dessa 'HBTQ'-värden så marknadsför företaget/organisationen sin kompetens och engagemang att göra affärer med och ge service till personer inom HBTQ gruppen. Alla kunder som är påverkade av eller som tycker att dessa värderingar är viktiga, kan därmed använda dessa sökkriterier när de letar efter eller beslutar vilket företag/organisation de vill göra affärer med.

HBTQ står för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queer.

De 'Funktionshinder'-värden som visas för ett specifikt företag/organisation återspeglar deras nuvarande tillgänglighet avseende deras produkter, service och lokaler, kunskapsnivån/kompetens hos personalen, företagets värderingar och deras engagemang för likabehandling.

Genom att visa dessa 'Funktionshinder'-värden så marknadsför företaget/organisationen sin tillgänglighet, kompetens och engagemang att göra affärer med och ge service till personer med funktionshinder. Alla kunder som är påverkade av eller som tycker att dessa värderingar är viktiga, kan därmed använda dessa sökkriterier när de letar efter eller beslutar vilket företag/organisation de vill göra affärer med.

De 'Service till Föräldrar'-värden som visas för ett specifikt företag/organisation återspeglar deras nuvarande tillgänglighet avseende lokaler och viljan att välkomna kunder eller besökare som vistas i lokalerna tillsammans med barn.

Genom att visa dessa 'Service till Föräldrar'-värden så marknadsför företaget/organisationen sin tillgänglighet, förmåga och engagemang att göra affärer med och ge service till personer som har med sig barn. Alla kunder som är påverkade av eller som tycker att dessa värderingar är viktiga, kan därmed använda dessa sökkriterier när de letar efter eller beslutar vilket företag/organisation de vill göra affärer med.

 

Beskrivning av kategorier

För att underlätta förståelsen av de olika USP-värdena, så har vi även delat in dem i 6 olika kategorier. Dessa är värdering, kunskap, tillgänglighet, matrestriktioner, kundgrupp och övrigt. Ett USP-värde tillhör normalt bara en kategori. Värdena som tillhör kategorin kundgrupp tillhör dock ofta också en annan kategori. Nedan finns en beskrivning av varje kategori.

 

Värdering

Värdering

Värdering

• Likabehandling: Att bli behandlad lika och bemötas med respekt på samma sätt som alla andra.

• Vilka grupper ska känna sig välkomna: Att vara välkommen och uppskattad kund/gäst.

Obs! Personen är uttalat välkommen, snarare än att bara bli bemött enligt vad lagen kräver.


Exempel på SpotMi-värden: HB-öppna, Ledarhund är välkommen, Likabehandling oavsett talfel,                   

T[ransgender]-öppna.

 

Kunskap

Kunskap

Kunskap

Språk: Företaget kan göra affärer på andra språk än svenska.

Annat: Grundläggande kunskap eller uttalad färdighet.


Exempel på SpotMi-värden: Engelska, arabiska, spanska, teckenspråk, tigrinska. Autismkunnig, epilepsikunnig, erfarenhet med synskadade, hjärt- och lungräddningsutbildade, tvångssyndromkunniga.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet.

Kognitiv tillgänglighet.

Tillgänglig text.


Exempel på SpotMi-värden: Barnvagnstillgänglig, Kognitiv tillgänglighet, Lättillgänglig text, Miljö utan höga ljud, Nötfria lokaler, Permobiltillgänglig, Rullstolstillgänglig, Syskonvagnstillgänglig.

 

Allergier &

Matrestriktioner

Allergier och matrestriktioner

Matrestriktioner

Företaget har kunskap om specifika matrestriktioner och kan agera för att möta dessa behov.

Olika personer har olika matrestriktioner pga allergi eller överkänslighet. Man kan även ha gjort ett aktivt val av personliga skäl.


Exempel på SpotMi-värden: Glutenfri (<20ppm), Glutenfri (0ppm), Halal, Nötfri, Vegan, Äggfri.

 

Kundgrupp

Kundgrupp

Kundgrupp

• Barn i olika åldrar, Familj.

• Ledarhund, Ledsagarvänlig.


Exempel på SpotMi-värden: Bebisvänliga (0-1 år), Familjevänliga, Förskolebarnvänliga (4-5 år), HB-öppna, Ledarhund är välkommen, Ledsagarvänlig.

 

Övrigt

Övrigt

Övrigt

• Hjärtstartare, Stöd till cancerförbund.

• Barnaktivitet, Lekhörna, Övervakad barnaktivitet.


Exempel på SpotMi-värden: Aktivitet med ditt barn, Hjärtstartare, Lekhörna eller annan aktivitet, Stöd till cancerförbund, Övervakad barnaktivitet

© 2016-2017 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

Vill du veta mer

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se