SpotMi
Byt språk
Mångfaldsakademien

SpotMi

 

SpotMi är det första verktyget på marknaden där man som företag eller organisation kan marknadsföra, övervaka och mäta företagets förmåga, kunskap och värderingar baserat på mångfaldsspecifika sökkriterier inom Språk, HBT, Funktionsnedsättning och service till Föräldrar.

SpotMi-app

Företaget eller organisationen väljer själva om de vill registrera sig i SpotMi. När de har registrerat sig, så kan kunden (konsument eller företag) hitta det genom att söka på specifika värden inom kategorierna Språk, HBT, Funktionsnedsättning eller service till Förälder (i tillägg till bransch och stad).

De specifika värdena inom respektive kategori är ett företags Unique Selling Points, eller USP:ar. Det är alltså de faktorer som differentierar företaget och gör att det utmärker sig från andra företag. 

Vi publicerar löpande artiklar om fördelen att använda sig av företagets förmåga, kunskap och värderingar i sin marknadsföring och försäljning samt information om de olika USP:arna.

 

Nyttan av SpotMi för Kund, Företag & Organisation och Samhälle

 

Kund

Kunderna använder vanligen SpotMi för att:

 • Kunden har ett visst behov: T ex önskar specifik språkkunskap, möjlighet att komma in med rollstol, ha med sig ett barn.
 • Kunden vill säkra ett värdigt bemötande / likabehandling: T ex om man har en funktionsnedsättning, om man inte är född i Sverige, om man tillhör HBTQ-gruppen.
 • Kunden önskar arbeta med företag och organisationer som står för värderingar inom mångfald: För många har mångfald blivit en lika självklar värdering såsom pappersåtervinning, kravmärkt mat eller att ett företag gör ett CSR-arbete. Det spelar ingen roll om personen har fått den med modersmjölken eller genom personlig erfarenhet eller genom att man har haft släkt och/eller vänner som blivit olikabehandlade. Det viktiga är att det finns ett ökat intresse för personer att hitta företag som står för mångfalds-värderingar.
Företag / Organisation

Ett företag eller organisation registrerar sig i SpotMi om de vill:

 • Bygga sitt varumärke: Positionera sig som en spelare inom mångfald och inkludering.
 • Nå specifika målgrupper: Använd mångfald som Unique Selling Point. Både till de målgrupper som har specifika mångfaldsbehov och till de som önskar välja företag som står för mångfald och mångfaldsvärderingar.
 • Få omedelbar återkoppling: Direkt ranking och feedback från kunder avseende utfallet av företagets arbete och värderingar inom mångfald och inkludering.
 • Verktyg för att katalogisera [dolda] mångfaldstillgångar: Vilka mångfaldstillgångar finns inom företaget? Med SpotMi är det enkelt att identifiera företagets [dolda] mångfaldstillgångar.
 • Arbeta aktivt med mångfald inom företaget: SpotMi hjälper er att bygga mångfaldskompetens och att forma er företagskultur för att möta dagens och framtidens kund- och leverantörskrav.

 

Samhälle

SpotMi ger även en samhällsnytta:

 • Normbrytande;   Vänder upp och ner på det som traditionellt klassas som ’bra’ och det man normalt säger är ’nödvändigt’ för att lyckas som person/företagare. Detta genom att etablera och förstärka mångfald och inklusom valid försäljningsargument och värdefull kommunikationsbärare.
 • Skapar ett mer inkluderande samhälle.
 • Möjliggör för alla individer att kunna agera mer självständigt.

 

Exempel när ett företag vill registrera sig i SpotMi

Ett företag bör med fördel registrera sig i SpotMi om de kan svara “Ja!”  på en eller flera av följande frågor:

Språk
 • Har ni annan språkkompetens än svenska på ert företag?
 • Är ni öppna att kommunicera på lätt svenska?
 • Bemöter ni alla svensktalande kunder på samma sätt oavsett om de pratar med eller utan brytning/dialekt?
HBTQ
 • Är ert företag HBTQ certifierat?
 • Bemöter ni alla kunder på samma sätt oavsett deras sexuella läggning (Bokstäverna HB i HBT)?
 • Bemöter ni alla kunder på samma sätt oavsdett hur de identifierar och uttrycker sin könsidentitet (Bokstaven T i HBT)?
Funktionsnedsättning
 • Finns det trappsteg (kunder med bruten fot, eller rullator, eller …)? Om så är fallet, hur många?
 • Kommer man in med rullstol i era lokaler?
 • Har ni allergifria lokaler? Erbjuder ni glutenfria och/eller laktosfria alternativ?
 • Är lokalerna kognitivt tillgängliga? Finns det starka och/eller plötsliga ljud?
 • Finns det en hjärtstartare i era lokaler? Är er personal utbildade i hjärt-eller lungräddning?
 • Har ni vana att bemöta synskadade, hörselskadade eller personer med talstörning? Kan de förvänta sig en likabehandling? Är ni positiva till ledarhund?
 • För kunder med autism eller annan dold funktionsnedsättning: Kan de förvänta mig ett respektfullt och positivt bemötande? Har ni specifik kunskap eller erfarenhet som kan vara av hjälp eller stöd för kunden?
 • Stödjer ert företag eller organisation något cancerförbund?
Service till Föräldrar
 • Kommer man in med barnvagn i era lokaler?
 • Finns det barnmeny, lekhörna eller annan barnaktivitet?
 • Kan man ta med barn till mötet?
 • Kan man förvänta sig ett vänligt och positivt bemötande om man tar med barn i en viss ålder?

 

Pris för SpotMi

Man kan välja mellan fem (5) olika produkter. Priset faktureras årsvis.

Priserna för SpotMi

© 2016-2017 Mångfalds och Inkluderingsakademien AB ALL RIGHTS RESERVERED

Vill du veta mer

Följ oss på Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google-Plus
MiAkademien
Telefonnummer

+46 735 002235

Email

info[at]miakademien.se